LeeuwenMoed

Een vis kan niet lopen

LeeuwenMoed

Kun je een vis leren lopen? Nee natuurlijk niet! Waarom eigenlijk niet? Het antwoord lijkt simpel. Omdat een vis geen benen heeft. Precies, zo is het maar net. Situaties die ik tegenkom, vergelijk ik soms met de wens een vis te leren lopen. Graag vertel ik mijn verhaal. Zijn er punten van herkenning?

Kees krijgt promotie
Een oudere buitendienstmedewerker, voor het gemak noem ik hem Kees, die op locatie klantenwerk doet, krijgt binnen het bedrijf een promotie. In zijn nieuwe functie mag hij aan ruim tien medewerkers leiding geven. 

Kees is jarenlang gewend geweest alles zelf te regelen en af te handelen. Hij heeft een hoge standaard van werken en werkt door totdat de klus is geklaard en de klant tevreden is. Leidinggevende ervaring heeft hij niet. Op voorhand twijfelt hij of de nieuwe functie bij hem past. De directie trekt hem over de streep. “Je werkt hier al zolang. Het gaat zeker lukken.” Kees besluit een poging te wagen.

De nieuwe rol is moeilijk
In zijn nieuwe rol als leidinggevende stuurt Kees collega’s aan die het werk anders beleven dan hij. Hij mist hun betrokkenheid en drive. Omdat Kees grote plannen heeft met de afdeling en zoveel verbeterpunten ziet, besluit hij veranderingen op de werkvloer door te voeren. Deze veranderingen (hoe logisch ook) worden niet opgevolgd door zijn medewerkers. Gevoelens van frustratie nemen bij Kees de overhand. Als gevolg daarvan gaat hij steeds directiever leidinggeven. Deze manier van leidinggeven heeft gevolgen voor de sfeer. Die daalt tot het nulpunt!

Overbelast
Kees gaat steeds meer zelf doen in de hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen. Hij verzuipt bijna in het werk en krijgt het in zijn eentje niet af. Binnen het bedrijf begint de onvrede over het functioneren van ZIJN afdeling de kop op te steken. Die kritiek trekt hij zich enorm aan. Happend naar adem en diep teleurgesteld in zijn medewerkers gaat hij door tot hij niet meer kan. Uiteindelijk escaleert de situatie. Er wordt ingegrepen.

Beter voorkomen dan blussen
Had de ontstane situatie voorkomen kunnen worden? Ik denk van wel. Als de directie vooraf had geïnvesteerd in een teamanalyse en had onderzocht welk type leider daarbij het best past, had dat veel ellende voorkomen. Als er vooraf twijfel is, als de twijfel van Kees serieus was genomen. Als…,als…, als.

Persoonlijkheidsanalyse
De samenwerking binnen teams speelt een belangrijke rol in het prestatieniveau van het bedrijf. Een prachtig instrument dat een mismatch voorkomt en helpt bij het vinden van de juiste toon van leidinggeven, is de DISC persoonlijkheidsanalyse.

Wat is DISC
DISC is een handig instrument dat gedrag- en communicatiepatronen en omgevingsvoorkeuren inzichtelijk maakt. De taal van het rapport is begrijpelijk voor iedereen. DISC maakt onderscheid tussen proactief (DI/ID profiel) en reactief (SC/CS profiel). In mensgericht (IS/SI) en taakgericht (DC/CD).

Welk profiel heeft Kees?
Zo heeft Kees volgens DISC een DC profiel. Dit zijn mensen die gedreven worden door resultaat en graag taakgericht werken. “Wat moet ik doen?”, is een vraag die iemand met een DC profiel zichzelf vaak stelt. Als er weerstand is, dan zoeken deze mensen meteen de confrontatie op. De medewerkers waaraan Kees leiding heeft gegeven, hebben juist behoefte aan een rustige geduldige benadering zodat zij de tijd krijgen aan veranderingen te wennen. Ze hebben een S profiel. Alle veranderingen en het tempo van die veranderingen ervaren zij als enorm bedreigend. Logischerwijs ontstaat er passief verzet en verwijdering.

Verhaal met goede afloop
Achteraf is iedereen wijs. Gelukkig heeft de directie uit mijn verhaal een passende oplossing gevonden voor de ontstane situatie. Voor alle betrokkenen is het goed afgelopen.

Wil jij een topteam samenstellen?
Herken je iets uit mijn verhaal? Vraag je je af wat DISC voor jullie organisatie kan doen? Of wil je zien hoe zo’n DISC persoonlijkheidsanalyse eruit ziet? Bekijk dan de voorbeeldrapportage.
LeeuwenMoed is DISC gecertificeerd en past DISC toe in outplacement- en coachingstrajecten en in cursussen voor leidinggevenden.

Persoonlijk kennismaken
Wil je persoonlijk kennis maken met LeeuwenMoed. Bel gerust: 06 128 62 184 of neem contact op via de contactpagina.

Hartelijke groet en graag tot mijn volgende GedachtenGoed.